เปิดหมาย ‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนไทย

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ในรอบ 35 ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และนครรัฐวาติกัน โดยมีกำหนดการพบปะบุคคลสำคัญ และคริสตศาสนิกชนไทย ที่คนไทยร่วมเข้าเฝ้าพระองค์ได้ ดังนี้

สำหรับกำหนดการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปามีดังนี้

21 พฤศจิกายน 2562

09:00 น. -พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล
09:15 น. -พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล
09:30 น. -พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พระสันตะปาปาปราศรัย

10:00 น. -เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระสันตะปาปาปฏิสันถาร
11:15 น. -เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล พระสันตะปาปาประทานโอวาท
12:00 น. ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน
16:55 น. – เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
18:00 น. -พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ พระสันตะปาปาเทศน์

22 พฤศจิกายน 2562

10:00 น. -พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน พระสันตะปาปาปราศรัย
11:00 น. -พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสันตะปาปาปราศรัย

11:50 น. -พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
-เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน
15:20 น. -พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทยพร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระสันตะปาปาปราศรัย
17:00 น. -พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก พระสันตะปาปาเทศน์

23 พฤศจิกายน 2562

09:15 น. พิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง
09:30 น. เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว
17:40 น. เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ
17:40 น. พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

การเสด็จเยือนเพื่ออภิบาลประเทศไทยและญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2562 นับเป็นการเสด็จเยือนประเทศในทวีปเอเชีย ครั้งที่ 4 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หลังจากเสด็จเยือนประเทศเกาหลี เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ประเทศศรีลังกาและฟิลิปปินส์ ในเดือนมกราคม 2558 ประเทศเมียนมาและบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 และเป็นครั้งที่ 32 ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อเสด็จเยี่ยมอภิบาลนอกประเทศอิตาลี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นพระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกพระองค์ที่่ 2 ที่เสด็จเยือนประเทศไทย ต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งได้เสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันทีี่่ 10 – 11 พฤษภาคม 2527 หรือเมื่อ 35 ปีก่อน ต่อมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ถวายพระเกียรติสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน
SOCIAL NETWORK

Mono Mobile

แหล่งรวบรวมคอนเทนต์คุณภาพ ทั้งในรูปแบบวิดีโอคลิป สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์

Mono Technology

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทร 021007007

TAGS

บันเทิง, ข่าวสาร, ก็อซซิป, คลิปตลก, คลิปเด็ด, ดูดวง, เพลงฮิต, เกม, ความรัก, กีฬา