กรมที่ดิน-ป่าไม้ แถลงยัน ศรีพันวา ไม่ผิดปมรุกป่า

จากกรณีที่ นายวีระ สมความคิด เลขานุการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ยื่นเอกสารหลักฐานการก่อสร้างอาคารที่พักในโครงการศรีพันวา รีสอร์ต บนพื้นที่ลาดชันที่เข้าข่ายขัดกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ที่ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

ซึ่งเชื่อว่ากรณีการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. และโฉนดที่ดิน อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำและออกเอกสารสิทธิโดยผิดกฎหมาย เบื้องต้นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดคณะกรรมาธิการการ (กมธ.) ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว

พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง โดยประเด็นสำคัญคือ ที่ดินดังกล่าวเป็นของรัฐหรือไม่ เป็นป่าหรือไม่ หากมีสิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ในการครอบครองเป็นประเภทใด การออกเอกสารสิทธิเป็นไปโดยชอบหรือไม่ และมีการห้ามประชาชนเข้าใช้ชายหาดบริเวณโรงแรมหรือไม่

สำหรับรายละเอียดการประชุมมีดังนี้

- ศรีพันวาขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง และทุกครั้งที่จะมีการขยายแปลง จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุกครั้ง ซึ่งก็ไม่พบความผิดปกติ

- กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการใช้ชายหาดนั้น พื้นที่ชายหาดเป็นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าได้ อย่างไรก็ตามบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่แคบและน้ำขึ้นสูง จึงแทบไม่มีพื้นที่ชายหาดให้ใช้ แต่ถ้าน้ำลดก็สามารถเข้าได้ตามกฎหมาย

- พื้นที่ จ.ภูเก็ต มีมาตรการจัดระเบียบชายหาดอยู่แล้วจึงไม่มีเรื่องของผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง

- ที่ดินของศรีพันวาภูเก็ตมี โฉนด 2 แปลง ที่เหลือเป็น น.ส. 3 ก. กว่า 57 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 79 ไร่

- การได้มาของที่ดิน จุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจาก ส.ค. 1 ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนออกเป็น น.ส. 3 ก. ยืนยันการซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่ราชพัสดุ

- ยอมรับว่าพื้นดังกล่าวเป็นพื้นที่เขาและมีความลาดชัน แต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่า ได้ครอบครองมาก่อนประกาศพื้นที่ควบคุมเขตเขาและเขตลาดชัน

- โครงการศรีพันวา ตั้งอยู่นอกเขตป่าสงวนฯ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน ตามมติ ครม. และอยู่นอกเขตอุทยานฯ ด้วย

- พื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากป่าสงวนฯ 3 กม. โอกาสที่จะคาบเกี่ยวกันจึงไม่มี แต่ยอมรับว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพพื้นที่เป็นป่าตาม มาตรา 4 ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 แต่เมื่อมีเอกสารสิทธิ์แล้ว ก็ถือว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่า

- กรมป่าไม้ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์ของโรงแรมศรีพันวา เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ กรมป่าไม้จึงไม่ได้ร่วมในการพิจารณา ขณะที่ความลาดชัน ก็เป็นเรื่องที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ดูแล
SOCIAL NETWORK

Mono Mobile

แหล่งรวบรวมคอนเทนต์คุณภาพ ทั้งในรูปแบบวิดีโอคลิป สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์

Mono Technology

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทร 021007007

TAGS

บันเทิง, ข่าวสาร, ก็อซซิป, คลิปตลก, คลิปเด็ด, ดูดวง, เพลงฮิต, เกม, ความรัก, กีฬา