Header
Menu

Candy Club

สมาชิกของบริการนี้จะได้ของรางวัลเป็นสินค้าที่ลงนิตยสาร Candy ทั้งหมด เป็นลักษณะการสุ่มจับผู้โชคดี โดยให้ผู้โชคดีมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัทฯ

เลือกเครือข่าย ใส่เบอร์มือถือแล้วกด OK เพื่อรับ SMS รหัส (One Time Password) ทางมือถือแล้วนำไปกรอกเพื่อสมัครบริการ
วิธีสมัครสมาชิก
*482558400
3 บาท/SMS
*48255840011
3 บาท/SMS
*48255840011
3 บาท/SMS
*48255840011
3 บาท/SMS