เจ๋งมาก ญี่ปุ่น ออกแบบตึกที่ ยึดได้ หดได้ โอ้ ! เทพสุดๆ ไปเลย

ตึกหดได้” มีจริงในกรุงโตเกียว เขาทำลายตึกกันแบบไหน ไม่ให้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม?


กรุงโตเกียว หนึ่งในมหานครของโลกที่มีประชากรหนาแน่นและมากที่สุดในโลก ที่ดินที่นี่มีค่ามากกว่าทองคำ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงสร้างติดกันอย่างแออัด การรื้อถอนหรือทำลายจึงเป็นเรื่องที่ยาก และวิธีการ”ระเบิดทิ้ง”แบบเก่า นอกจากก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมหาศาล ยังอาจกระทบต่ออาคารที่อยู่ติดกันด้วย

 

145322

145323

145324

145325