ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
น้ำมัน ราคา (บาท/ลิตร)
BlueGasoline95 35.36
BlueGasohol91 27.98
BlueGasohol95 28.25
BlueGasoholE20 25.74
BlueGasoholE85 20.29
BlueDiesel 26.59
NGV 12.64
ราคาทอง
ประจำวันที่ 22/02/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ(บาท) ขายออก(บาท)
ทองคำแท่ง 20,400.00 20,500.00
ทองรูปพรรณ 20,026.36 21,000.00
ประจำวันที่ 22/02/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ(บาท) ขายออก(บาท)
ทองคำแท่ง 20,400.00 20,500.00
ทองรูปพรรณ 20,026.36 21,000.00