คลิปสาวเซ็กซี่
ราคาน้ำมัน
ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2560
น้ำมัน ราคา
บาท/ลิตร
0
0
0
0
0
0
บาท/กก.
0
ราคาทอง
ประจำวันที่ 30/03/2560 เวลา 17:10 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ ขายออก
บาท บาท
ทองคำแท่ง 20,300.00 20,400.00
ทองรูปพรรณ 19,935.40 20,900.00
ประจำวันที่ 29/03/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ ขายออก
บาท บาท
ทองคำแท่ง 20,350.00 20,450.00
ทองรูปพรรณ 19,980.88 20,950.00