ขนส่งคาดกลางปีเปิดใช้ป้ายทะเบียนพิเศษ

หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้สามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลข เมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลก็ได้ หรือชื่อเฉพาะและแผ่นป้ายทะเบียนจะยังคงมีหมายเลขทะเบียนปรากฏ

ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต การกำหนดชื่อเฉพาะดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต กรณีที่ผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนโดยเด็ดขาด

และต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วออกประมูลเป็นการทั่วไป นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้น

ล่าสุดทางกรมขนส่งทางบก ได้ออกมาเปิดเผยว่า การดำเนินการหลังจากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

ซึ่งในชั้นตรวจร่างกรมการขนส่งทางบกจะเสนอปรับร่างกฎกระทรวงในบางประเด็นให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการตรวจพิจารณาเสร็จแล้วจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดว่าควรเป็นเลขกลุ่มใด กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ทะเบียนรูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์การประมูลซึ่งอาจแตกต่างจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี 2564 นี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนและหมวดอักษรป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน ซึ่งยังคงเปิดให้ประชาชนจองได้ตัวตนเองผ่านเว็บไซต์ http://tabienrod.dlt.go.th/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และไม่ส่งผลกระทบการหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจำนวน 301 หมายเลขที่กรมการขนส่งทางบกนำออกประมูลเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน
SOCIAL NETWORK

Mono Mobile

แหล่งรวบรวมคอนเทนต์คุณภาพ ทั้งในรูปแบบวิดีโอคลิป สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์

Mono Technology

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทร 021007007

TAGS

บันเทิง, ข่าวสาร, ก็อซซิป, คลิปตลก, คลิปเด็ด, ดูดวง, เพลงฮิต, เกม, ความรัก, กีฬา