ประกาศ ค่ารถประจำตำแหน่ง บิ๊กอัยการ

ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2563 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ศ.2555 โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับบัญชีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งนั้น พบว่า

- รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ รับคนละ 41,000 บาทต่อเดือน

- อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค, รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาค, อัยการพิเศษฝ่าย, อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รับคนละ 41,000 ต่อเดือน

ขณะที่ ข้าราชการอัยการที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอัยการสูงสุด เลขานุการรองอัยการสูงสุด และเลขานุการผู้ตรวจการอัยการ ประกอบด้วย

(1) ข้าราชการอัยการที่รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 6 ขึ้นไป รับ 41,000 บาทต่อเดือน

(2) ข้าราชการอัยการที่รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งชั้น 5 ที่มีอาวุโสไม่ต่ำกว่าอัยการจังหวัดคนสุดท้ายตามวาระ รับ 31,800 บาทต่อเดือน
SOCIAL NETWORK

Mono Mobile

แหล่งรวบรวมคอนเทนต์คุณภาพ ทั้งในรูปแบบวิดีโอคลิป สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์

Mono Technology

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทร 021007007

TAGS

บันเทิง, ข่าวสาร, ก็อซซิป, คลิปตลก, คลิปเด็ด, ดูดวง, เพลงฮิต, เกม, ความรัก, กีฬา