เคาะแล้วเยียวยาโควิดแจกเงิน 3,500 ผ่านเราชนะ

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (12 ม.ค. 64) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบจ่ายเงิน เยียวยาโควิด ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปศึกษารายละเอียด และนำมาเสนอให้ ครม. เห็นชอบในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้การดำเนินการจ่ายเงิน เยียวยาโควิด ดังกล่าว ประชาชนที่ได้สิทธิ จะได้ต้องลงทะเบียนผ่าน “โครงการเราชนะ” ที่กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งหาก ครม. เห็นชอบแผนการดำเนินงานอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์จะได้เงินภายในสิ้นเดือน ม.ค. หรืออย่างช้าต้นเดือน ก.พ. นี้

นอกจากมาตรการจ่ายเงินเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ครม. ยังเห็นชอบมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ในเดือน ก.พ. และ มี.ค. เป็นเวลา 2 เดือนรวมถึงการลดค่าอินเตอร์เน็ต เพิ่มความเร็วความแรง ลดค่าใช้จ่าย โหลดหมอชนะฟรี 3 เดือน ในช่วงที่ต้องทำงานที่บ้านด้วยเช่นกัน

ขณะที่เพจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ซึ่งเป็นช่องทางการแจ้งข่าวสารของนายกฯ และประชาชน ได้มีการโพสต์ข้อความ หลังการประชุมครม.ถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นมาได้ประมาณ 3 สัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.63) จนถึงวันนี้ ณ ปัจจุบัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อแม้จะยังสูงคือ 200-300 คนต่อวัน แต่เป็นการเพิ่มที่ค่อนข้างคงที่ ไม่ได้สูงขึ้นต่อเนื่องทุกวัน อย่างที่เราวิตกในตอนแรก และผู้ติดเชื้อระลอกใหม่นี้ ใช้เวลารักษาหายเร็วขึ้นมาก

ในรอบ 4 วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ม.ค.จนถึงวันนี้ เรารักษาหายรวมกันเกือบ 1,500 คน การระบาดรอบใหม่นี้ เรามีความพร้อมมากกว่าเมื่อปีที่แล้วมาก ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกัน โรงพยาบาล บุคลากร ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ที่สำคัญมากคือ ความร่วมมือ ความรับผิดชอบของประชาชน ช่วยกันจำกัด การแพร่ระบาด

อย่างไรก็ตามการที่ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 หลักต่อวัน การตรวจหาเชื้อเชิงรุกยังพบผู้ติดเชื้อมากบ้าง น้อยบ้างในแต่ละวัน แสดงว่าแม้เราจะควบคุมการระบาดระลอกใหม่ได้ในเบื้องต้น แต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ทำให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศให้ลดลงมาเหลือสองหลัก หลักเดียวจนควบคุมได้ในที่สุด

ผมมั่นใจว่า เราจะทำได้แน่นอน เหมือนที่เราเคยทำได้มาแล้ว เรื่องวัคซีนผมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งรัดกระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ให้เร็ว วัคซีนมาถึงแล้ว ฉีดให้ประชาชนได้ทันที โดยเฉพาะวัคซีนของ แอสตร้า ซีเนก้า ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิให้เป็นผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำแผนการฉีดวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลที่ใช้กันอยู่คือ เรียงตามลำดับความเสี่ยง กลุ่มบุคลการทางการแพทย์ ผู้สูงวัย ผู้มีโรคประจำตัว คนที่พื้นที่ที่มีการระบาดสูง จะได้รับก่อน เรื่องนี้ เตรียมไว้หมดแล้ว

การระบาดระลอกใหม่ แม้จะไม่มีการปิดสถานที่ต่างๆ เป็นวงกว้าง ไม่มีการจำกัดการเดินทาง การออกนอกเคหสถาน เป็นวงกว้าง เหมือนการระบาดเมื่อต้นปีก่อน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ บางส่วนยังดำเนินต่อไปได้ ยอดค่าใช้จ่ายผ่านโครงการ คนละครึ่ง ยังอยู่ในระดับเดียวกับก่อนการระบาด แต่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดง ที่มีการควบคุมระดับสูงสุด ส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการ และพนักงาน ลูกจ้าง

รัฐบาลกำลังประเมินสถานการณ์การระบาด เพื่อกำหนดมาตรการดูแลเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่อง การช่วยเหลือเงินเยียวยาค่าครองชีพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดรอบนี้ ผมคาดว่าภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ เราจะมีความชัดเจน และจะมีมาตรการออกมาได้

ในระหว่างนี้มาตรการดูแลเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้ายังคงมีอยู่ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน การเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

มาตรการเสริมสภาพคล่อง บรรเทาภาระหนี้สินของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชน
มาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงาน การลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิประโยชน์ การว่างงาน ฯลฯ
มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน โดยการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าอินเตอร์เน็ต
อีกเรื่องที่ผมจะต้องขอย้ำ คือเรื่องที่รัฐบาลมีเงินเพียงพอสำหรับการดูแลเศรษฐกิจ ในรอบการระบาดใหม่นี้ เพราะเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โคโรน่า เราใช้ไป 5 แสนกว่าล้านบาท ยังเหลือ ประมาณ 4.9 แสนล้านบาท

นอกจากนี้เรายังมีงบกลาง ของงบประมาณ ปี 2564 อีกประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งใช้ในกรณีฉุกเฉิน และเร่งด่วน รวมกันแล้ว 6 แสนล้านบาท เรื่องเงินเราไม่มีปัญหา จะใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด และทันการณ์นั่นคือสิ่งสำคัญกว่า
ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า

เรารับมือโควิดได้ รอบแรกนั้น เราไม่มีประสบการณ์ความรู้ แต่เราก็รับมือได้จนเป็นต้นแบบของโลกมาแล้ว ครั้งนี้ด้วยประสบการณ์บวกกับความเชี่ยวชาญของทีมสาธารณสุข และที่สำคัญที่สุดคือ เราทุกคนต้องร่วมมือกัน เราจะผ่านมันไปได้อีกครั้งเหมือนที่เราร่วมมือกันทำสำเร็จมาแล้ว
SOCIAL NETWORK

Mono Mobile

แหล่งรวบรวมคอนเทนต์คุณภาพ ทั้งในรูปแบบวิดีโอคลิป สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์

Mono Technology

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทร 021007007

TAGS

บันเทิง, ข่าวสาร, ก็อซซิป, คลิปตลก, คลิปเด็ด, ดูดวง, เพลงฮิต, เกม, ความรัก, กีฬา