เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ตามรอยพ่อหลวง สัมผัสความรู้เคล้าความสุข

1

เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ตามรอยพ่อหลวง

สัมผัสความรู้เคล้าความสุข

2

ผ่านไปแล้วนะคะ สำหรับงานพระราชพิธีที่คงไม่มีเราชาวไทยคนใดอยากให้เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของเราก็จะสถิตอยู่ในใจของเราชาวไทยตลอดไป Travel Mthai จึงขอเป็นตัวแทนนำเพื่อนๆ ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ตามรอยพ่อหลวง กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถ และซาบซึ้งกับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่มิอาจเอื้อนเอ่ยออกมาหมดได้

  1. ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
    ป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์

3

ขอบคุณรูปภาพจาก ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ที่เที่ยวตามรอยพ่อหลวงที่แรก “ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” … ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพลิกฟื้นนากุ้งร้าง ให้กลายเป็นป่าเขียวชะอุ่มทั่วทั้งบริเวณ และเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน มาจนถึงทุกวันนี้

4

ขอบคุณรูปภาพจาก ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

สำหรับใครที่อยากเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ก็ให้เดินไปตามทางบนสะพานไม้ที่ทางโครงการจัดทำไว้ ทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามป่าชายเลน ระหว่างทางก็จะเจอกับนกกินเปี้ยว นกกระเต็นปักหลัก ปลาตีน ปลากระบอก ปลาหมอเทศ และสัตว์ประจำถิ่นอีกมากมาย ออกมาทักทายเป็นระยะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี หรือใครอยากชมวิวมุมสูงแบบ 360 องศา ก็ต้องเดินขึ้นไปชมบนหอชะคราม ซึ่งเป็นหอชมวิวสูงเท่าตึก 6 ชั้น จะสามารถมองเห็นพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด และมองเห็นวิวปากน้ำปราณได้ไกลสุดลูกหูลูกตา

*******************************************************************

  1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

5

จากเดิมเขาหินซ้อนเคยมีสภาพเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ได้ถูกเนรมิตให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง ด้วยพระอัจฉริยภาพของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับศูนย์ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ เฉกเช่นทุกวันนี้

6

7

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  ด้านในมีเนื้อที่กว้างขวาง สามารถนั่งรถรางชมโครงการได้ จุดไฮไลท์เด่นๆ คือ พระตำหนักสามจั่ว บ้านพักรับรองของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์, ห้องอบและนวดสมุนไพร ใครเมื่อยๆ ก็ลองมานวดผ่อนคลายตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นดูได้, สวนพฤกษศาสตร์ เดินชมพืชสมุนไพรและต้นไม้หายาก, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยเลี้ยงในพื้นที่โล่ง ปล่อยตามอิสระไม่กักขัง มีทั้งเป็ด ไก่ กวาง ม้า นกยูง นกกระจอกเทศ และชมกรรมวิธีผลิตข้าวตั้งแต่การสีข้าว จนบรรจุใส่กระสอบ ที่โรงสีข้าวพระราชทาน แล้วไปนั่งรับลมเย็นๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊ก ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามแนวคิดของพ่อหลวง เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร และยามจำเป็น

*******************************************************************

  1. “นมวัวแดง” ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จ.สระบุรี

8

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์ก เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป และต่อมาได้มีการทำสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับเดนมาร์ก ในการจัดตั้ง ฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ไทย-เดนมาร์ค ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ถือเป็นฟาร์มนมวัวแห่งแรกในประเทศไทย และปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย

9

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานไทย-เดนมาร์ก เพื่อดูกระบวนการผลิตนมวัวแดงแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น นั่งรถรางชมวิวทิวทัศน์รอบฟาร์ม, ชมการสาธิตการรีดนมวัว หรือจะลองรีดนมนมวัวด้วยตัวเองก็ทำได้, ป้อนนมลูกโคตัวน้อย, เพลิดเพลินกับความน่ารักของนกกระจอกเทศ อูฐ กวาง พร้อมป้อนหญ้าให้กับพวกมันอย่างสนุกสนาน, ชมการแสดงคล้องวัวด้วยบ่วงบาศ ตลอดจนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของฟาร์มโคนมในพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค

*******************************************************************

  1. โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

10

“จากมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในวันนั้น เกิดเป็น โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริในวันนี้”

11

เมื่อมันเทศที่พระองค์ทรงวางไว้บนตราช่างในห้องทำงาน ณ วังไกลกังวล เกิดแตกใบออก จึงมีพระราชดำริให้รีบจัดหาที่ดินเพื่อทำการเกษตร โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากชาวบ้านจำนวน 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาแห้งแล้ง เพื่อฟื้นฟูเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ ของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และเป็นตัวอย่างโครงการด้านการเกษตร

12

โครงการชั่งหัวมัน ตั้งอยู่กลางทุ่งโล่ง ห้อมล้อมด้วยหุบเขา บรรยากาศโปร่งสบาย พื้นที่ทั้งหมดถูกจัดสรรทำการเกษตรอย่างดี มีแปลงปลูกพืชผักเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิ สับปะรด มะนาว มะพร้าว มันเทศ รวมถึงติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าและแผงโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ยังมีฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ สาธิตการปลูกสบู่ดำ-ปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ และอีกหนึ่งสถานที่ภายในโครงการที่ห้ามพลาด นั่นคือ “บ้านของพ่อ” เลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านพักส่วนพระองค์ มีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ทาสีน้ำตาล ตกแต่งอย่างเรียบง่ายและพอเพียง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางชมโครงการได้ หรือชอบลุยๆ ที่นี่เขาก็มีจักรยานให้ปั่นฟรีค่ะ

*******************************************************************

  1. โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

13

ขอบคุณรูปภาพจาก tourismthailand

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาคลองลัดโพธิ์ให้กลายเป็นทางระบายน้ำ มีช่องประตูระบายทั้งหมด 4 ช่อง ซึ่งจะเปิดประตูระบายน้ำทันทีเมื่อน้ำท่วมขัง และปิดประตูระบายน้ำเมื่อเกิดน้ำทะเลหนุนสูง ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ทั้งยังติดตั้งกังหันทดน้ำไว้เผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย

14

ขอบคุณรูปภาพจาก tourismthailand

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อยู่ใกล้กับสะพานภูมิพล 1 และ 2 มี สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อยู่ใต้สะพาน หากมาช่วงเย็นอากาศกำลังดี แถมได้ภาพสวยงามของสะพานภูมิพลขณะพระอาทิตย์คล้อยต่ำลาลับขอบฟ้า นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากสถานที่เที่ยวสุดฮิตอย่าง สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หรือสวนบางกระเจ้า และ ตลาดบางน้ำผึ้ง ไปขี่จักรยานชิลๆ ในวันหยุด ชมนก ชมไม้ แวะชิมอาหารที่ตลาด ก็สุขใจดีเหมือนกัน

*******************************************************************

  1. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

15

ขอบคุณรูปภาพจาก พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ เผยภาพทุกแง่มุมในพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

16

ขอบคุณรูปภาพจาก พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

17

ขอบคุณรูปภาพจาก พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

ด้านในพิพิธภัณฑ์ แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 10 โซน ภายใต้แนวคิด 10 โซนมหัศจรรย์การเรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของพ่อ อาทิ พระราชกรณียกิจสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและถิ่นทุรกันดาร จัดแสดงผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ สื่อมัลติมีเดียหลายรูปแบบ และสนุกไปกับหุ่นจำลองประกอบราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

*******************************************************************

  1. ทุ่งโปร่งทอง จ.ระยอง

18

จากอดีตแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้าน ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ค่อยๆ ได้รับการฟื้นฟูโดยเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ปรับสมดุลให้กับผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมกัน

ทุ่งโปร่งทอง กลายเป็นสถานที่เที่ยวสุดฮิต ที่นักท่องเที่ยวอยากมาชมป่าสีทองเมื่อมาถึงปากน้ำประแสร์ เพียงเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จะพบต้นโปรงขึ้นเบียดเสียดกันอย่างหนาแน่น ซึ่งเมื่อยามที่แสงแดดส่องปะทะลงมา จะเกิดเป็นภาพทุ่งต้นโปรงสีทอง อร่ามงดงามไปทั่วทั้งทุ่ง ท่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางที่โอมล้อมรอบทิศทาง

19

ขอบคุณรูปภาพจาก tourismthailand

บอกเลยว่า 7 ที่นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโครงการในพระราชดำริเท่านั้นนะคะ ยังมีหลายสถานที่มากๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ทรงริเริ่ม ฟื้นฟู และพัฒนาขึ้นมา จนเกิดเป็นโครงการดีๆ และแหล่งท่องเที่ยวสวยๆ ให้เราได้เรียนรู้ บ่มประสบการณ์ ปนไปกับความสนุกสนาน หากวันหยุดไม่รู้จะไปเที่ยวไหน ก็ลองเดินตามรอยเท้าพ่อไปดูสิคะ

 SOCIAL NETWORK

Mono Mobile

แหล่งรวบรวมคอนเทนต์คุณภาพ ทั้งในรูปแบบวิดีโอคลิป สามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์

Mono Technology

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 เบอร์โทร 021007007

TAGS

บันเทิง, ข่าวสาร, ก็อซซิป, คลิปตลก, คลิปเด็ด, ดูดวง, เพลงฮิต, เกม, ความรัก, กีฬา