สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา ม.รังสิต เปิดอบรม HSK ระดับ 4

สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ระดับ 4 (30 ชั่วโมง)
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2555
ทั้งนี้ หลักสูตรจะเปิดสอนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม
– 2 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 – 19.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 2997 2222-30  ต่อ 1221-3