สาวๆเขาอยากเรียนภาษาอะไรเพิ่มเตรียมรับ AEC กันนะ?

1แบม

“แบม” ณัฐรุจา แซ่เบ๊

ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ใน AEC ภาษาจีนเป็นภาษาหลักอันดับ

ที่ 2 เลยค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียน

ภาษาจีนเดี๋ยวนี้ใช้ภาษาจีนก็สามารถเอา

ไปสื่อสารได้อีกเยอะเลยค่ะ”

2เบียร์

“เบียร์” ภัทราภรณ์ สันธิ

ปี 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

“เดี๋ยวนี้คนจีนนิยมมาเที่ยวไทยกันเยอะเนอะ

ภาษาจีนน่าพูดที่สุด เพราะว่าเราไปเที่ยวบ้านเขา

เขายังพูดภาษาเราได้เลย ถ้าเขามาเที่ยวบ้านเรา

แล้วเราสื่อสารเป็นภาษาเขาได้ก็คงดีค่ะ”

3ครีม

“ครีม” ลดาวัลย์ นานากุล

ปี 3 คณะการจัดการ(ธุรกิจการบิน)

ม.แม่ฟ้าหลวง

“ภาษาจีนเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นภาษาที่ใช้

ได้แน่ๆ ใน AEC+3 ภาษาอังกฤษมีบทบาทที่สุด

ในโลก รองลงมาก็ภาษาจีนนี่แหละค่ะที่มีความ

สำคัญ ถ้าได้เรียนเราก็มีโอกาสได้ใช้แน่นอน”

4ข้าวฝ้าย

“ข้าวฝ้าย” ชาคริยา อรัญโชติ

ปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ

“ภาษาเขมรค่ะ เพราะว่าบ้านหนูอยู่สระแก้ว

ติดกับชายแดนกำพูชาด้วย ก็เลยเป็นภาษาที่

น่าพูด แถมยังใช้ในเรื่องการค้าขายได้ด้วยค่ะ”