ค่ายหมอสายตาครั้งที่ 5 คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง

ค่ายหมอสายตา ส่งแล้ว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบระบบการเรียนการสอนและการ ปฏิบัติงานในวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ช่วยประชาสัมพันธ์เปิดบทบาทและสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ทั้งยังเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ทาง ด้านการศึกษาแก่เยาวชน

เกณฑ์การรับสมัคร  
1) นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3) มีความสนใจในวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์

กำหนดการ
ค่ายจัดวันที่   29 – 30 มีนาคม 2556 (ค้างคืน)
รับสมัคร       วันนี้ – 15 มีนาคม 2556 (ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร)
ประกาศผล    20 มีนาคม 2556 ติดต่อทางโทรศัพท์หรือทาง www.facebook .com/ค่าย หมอสายตา หรือ www.facebook .com/ค่ายหมอสายตาครั้งที่ 5

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
จะคัดเลือกจากการตอบคำถามของน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 85 คน

ค่าใช้จ่าย
250 บาท (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

*** ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดที่…
http://www.mediafire.com/view/?sfxx73nsj5ff9fy
http://www.mediafire.com/view/?k1i7ljrdz5u0dj5

ส่งใบสมัคร
สโมสรนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซองว่า “ค่ายหมอสายตา’ 56 ครั้งที่ 5”) ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2556 (ยึดตามวันประทับตราไปรษณียากร)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวพิมพ์พิชชา สุวรรณนิยม (พี่มิ้นท์) โทร.   0-8890-79735