โรงแรม เวียงลคอร , ลำปาง

ห้องพักแบบ Classic Room 2 วัน 1 คืน

ราคา 1569 บาท เท่านั้น !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

–  ห้องพักแบบ Classic Room 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 ห้อง รวมอาหารเช้าแล้ว

– ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

– Check in 14.00 hrs and Check out 12.00 noon

– ระยะเวลาในการเข้าพักตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2555

– ไม่สามารถใช้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (Long weekend) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ

– กรุณาสำรองห้องพักอย่างน้อย 7 วัน ทำการก่อนการเข้าพัก

– กรุณาสำรองห้องพกได้ที่ 089-927-9940 เท่านั้น

– แพ็คเกจไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– กรณีเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 10 วันทำการ และการเลื่อนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

– หากของรางวัลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทางบริทจะหาของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเทียบเท่ามาชดเชยให้