เมืองสวรรค์ของมนุษย์ ภูเขาที่สวยงาม

Mount Roraima อยู่ที่รัฐโรไรม่า เหนือสุดของประเทศบราซิล เป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุด ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำอเมซอน อยู่ติดกับรัฐอามาโซนัสและรัฐปารา และยังติดกับประเทศเวเนซุเอลาและกายอานา โดยเฉพาะภูเขาโรไรม่า เป็นสถานที่สวยงามโดดเด่น เหมือนแผ่นหินก้อนหินมหึมาที่สูงเทียมเมฆ ซึ่งสูงกว่า 400 เมตร สูงชันทั้ง 4 ด้าน นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์อีกด้วย