Snow Mountain หวานเย็นสไตล์เกาหลี

ร้าน Snow Mountain ตั้งอยู่แถวๆ หน้ามหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี จึงไม่แปลกที่จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งรวมตัวของเหล่าวัยรุ่นที่มักจะยกพลกันมา เฮฮาและอร่อยไปกับน้ำแข็งไสสไตล์เกาหลีหรือที่เรียกว่า Bingsu (บิงซู) เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00น.

Mango Bingsu

bingsu

 

Strawberry Bingsu

bingsu2

Oreo Bingsu

bingsu3